Intake

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts contact opnemen met Kinder- en Jeugdtherapie Steenwijkerland. De behandeling start met een intake waarbij u kunt aangeven wat de hulpvraag is. Er zal worden ingegaan op de klachten en de eventuele hulpverleningsgeschiedenis. Vervolgens bekijken wij welke therapeut het beste hulp kan bieden voor uw specifieke hulpvraag.

Mocht u zelf al duidelijk hebben met welke therapeut u de behandeling zou willen starten dan is het ook mogelijk om direct met de betreffende therapeut contact op te nemen. Contactgegevens vindt u onder het kopje ‘contact’.

Observatiefase

Na de intake vindt de observatiefase plaats. Deze fase is gericht op probleemverkenning en het werken aan een vertrouwensrelatie tussen de therapeut en het kind. Naar aanleiding van de observaties in deze fase formuleert de therapeut doelen waaraan gewerkt kan worden tijdens de behandeling. Deze doelen, de werkwijze en de geschatte behandelduur worden geformuleerd in een behandelplan. Dit plan wordt eerst met het kind (aansluitend aan het niveau) en vervolgens met ouders/ verzorgers besproken. Als alle partijen achter het behandelplan staan, dan start de behandelfase.

Behandelfase

Tijdens de behandelfase wordt er stapsgewijs gewerkt aan de doelen die geformuleerd zijn in de observatiefase. Om de 6 a 10 sessies vindt er een gesprek plaats met de ouders/ verzorgers om de voortgang van de behandeling te bespreken. Dit wordt gedaan aan de hand van een tussentijds voortgangsverslag.

Afrondingsfase

Als besloten wordt dat de behandeling kan worden afgerond dan wordt er de tijd genomen voor het afbouwen van de therapie en het nemen van afscheid. Samen met het kind wordt teruggeblikt naar wat het kind geleerd heeft. Ook wordt er gekeken naar hoe het kind zelf verder kan in de toekomst met eventuele ondersteuning uit de omgeving. Er vindt een evaluatiegesprek met ouders/ verzorgers plaats. Er wordt een evaluatieverslag geschreven over de gehele behandeling. Hierin wordt beschreven aan welke doelen gewerkt is en wat er bereikt is in de therapie. Ook wordt beschreven wat nodig is voor een verdere ontwikkeling na afsluiting van de therapie.

Wilt u vrijblijvend informatie over onze praktijk en de verschillende behandelvormen dan is het mogelijk om telefonisch of per mail contact op te nemen. Ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden. Wij kunnen u dan meer informatie geven over onze werkwijze en ons behandelaanbod.