Kinder- en Jeugdtherapie Steenwijkerland is er voor alle kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Zo bieden wij hulp aan kinderen met gedrags- en sociaal- emotionele problemen, zelfbeeldproblemen, een ontwikkelingsstoornis en/ of problemen in de omgang tussen ouder- en kind. Wij kunnen u kind behandelen als hij of zij problemen ondervindt op de volgende gebieden;

Gedragsproblemen

 • moeite met contacten leggen
 • moeilijkheden met leeftijdsgenoten
 • pesten of gepest worden
 • moeilijk luisteren naar volwassenen/ moeite met gezag
 • problemen met slapen, eten, zindelijkheid
 • heeft last van boze buien of is agressief
 • trekt zich terug

Onverklaarde lichamelijke klachten

 • onverklaarde buikpijnklachten
 • spanningsaanvallen
 • hoofdpijn
 • chronische pijn
 • hyperventilatie

Sociaal- emotionele problemen

 • druk gedrag
 • snel boos
 • somber/ verdrietig/ depressief
 • heeft last van angsten
 • heeft vaak hoofd- of buikpijn
 • hooggevoelig
 • hoogbegaafd
 • problemen met rouwverwerking/ verhuizing/ echtscheiding of andere nare ervaring

Zelfbeeldproblemen

 • weinig zelfvertrouwen/ onzekerheid
 • haalt zichzelf naar beneden/ praat negatief over zichzelf
 • is weinig weerbaar
 • verlegenheid
 • durft weinig te zeggen (in aanwezigheid van anderen)
 • heeft last van faalangst
 • durft geen fouten te maken
 • heeft last van negatieve gedachten over zichzelf

Problemen in omgang ouder- en kind

 • luistert niet naar ouders
 • is driftig
 • maakt veel ruzie
 • vraagt veel aandacht
 • trekt zich terug
 • sluit zich af voor ouders

Ontwikkelingsstoornis

 • problemen die voortvloeien uit een ontwikkelingsstoornis zoals; adhd, autisme, odd, hechtingsproblematiek, etc

Ook geven wij begeleiding aan ouders die mede door de bovenstaande problemen moeite ervaren in het bewaren van geduld/ het consequent zijn of het in gesprek blijven met hun kind op een positieve manier. Daarnaast geven wij handvaten en advies aan ouders die problemen ondervinden in de omgang van hun kind door een ontwikkelingsstoornis of beperking.