Wat is dramatherapie?

Dramatherapie is een behandelvorm waarbij spel en drama- activiteiten worden ingezet. Bij dramatherapie staat het doen en ervaren centraal. Spel is voor kinderen een heel natuurlijk middel om te experimenteren en indrukken te verwerken. Dramatherapie sluit aan op deze behoefte van kinderen. Spelenderwijs kan er geëxperimenteerd worden met ‘nieuw’ gedrag, of wordt het kind gestimuleerd ervaringen spelenderwijs te verwerken. In therapie kunnen kinderen leren omgaan met hun emoties en deze een plek te geven. Samen met de therapeut kan het kind op zoek gaan naar oplossingen en/of leren omgaan met zijn of haar probleem. 

Wie is de dramatherapeut?

Mijn Naam is Ankie Pieterson, ik ben Dramatherapeut en woon in Zwolle.
In 2013 ben ik afgestudeerd als dramatherapeut aan de Hoge school Arnhem en Nijmegen.
Ik ben ingeschreven bij de beroepsvereniging van FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en de NVDT (Nederlands Vereniging voor Drama Therapie). Ik houd mij aan de richtlijnen die deze verenigingen opstellen.
Tijdens mijn studie heb ik mijn jaarstage gedaan bij het Therapeutischcentrum Flevoland. In 2012 ben ik enkele maanden werkzaam geweest bij praktijk Matroesjka, vanwege zwangerschapsverlof. Dit heeft mij gestimuleerd om te starten met Kinder- en Jeugdtherapie Steenwijkerland. Voor mijn studie dramatherapie heb ik in 2007 mijn opleiding onderwijsassistent afgerond.

Vanaf 2008 ben ik werkzaam als persoonlijk/ groepsbegeleider bij Jasperondersteunt. Hier begeleid ik kinderen met ADHD of autisme. Ik werk met veel plezier met kinderen. De eerlijkheid en puurheid van kinderen spreekt me aan. Wanneer een kind ‘vast zit’ of een moeilijke periode doormaakt, kijk ik samen met het kind naar oplossingen/ mogelijkheden i.p.v. te focussen op wat niet goed gaat. Kinder- en Jeugdtherapie Steenwijkerland geeft mij de kans om kinderen te helpen en/ of te sturen in de ontwikkeling.

Andere disciplines: