Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende materialen zoals klei, mozaïek, verf, hout, steen en tekenmaterialen. In de beeldende therapie staat het doen en het ervaren centraal. De behandeling richt zich op veranderings- , ontwikkelings en/of acceptatieprocessen. Deze vorm van therapie is geschikt voor kinderen doordat ze niet met woorden hoeven uit te leggen wat er aan de hand is. Door te spelen en te experimenteren wordt er een ontwikkeling/ (gedrags)verandering op gang gebracht.

Het creatief bezig zijn is voor kinderen een natuurlijke manier om hun belevingswereld te uiten en hier vorm aan te geven. In de therapie kunnen kinderen leren omgaan met hun emoties en deze een plek te geven. Er ontstaat een tastbaar product waarin het doen en laten zichtbaar wordt. Er is een relatie tussen hoe een kind omgaat met beeldende materialen en hoe hij of zij in het dagelijkse leven functioneert. Hier wordt het kind ook bewust van en hij kan met hulp van de therapeut grip krijgen op problemen, leren er anders mee om te gaan of er woorden voor te vinden.

Wie is de beeldend therapeut?

Hallo, ik ben Judy Pieterson en ik ben werkzaam als beeldend therapeut bij Kinder- en Jeugdtherapie Steenwijkerland. Ik woon samen met mijn partner en mijn twee prachtige kinderen met veel plezier in Oldemarkt.

In 2008 ben ik afgestudeerd als beeldend therapeut aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Sinds 2009 heb ik een eigen praktijk voor beeldende therapie gericht op kinderen en jongeren genaamd Praktijk Matroesjka. Ik ben ingeschreven bij de beroepsvereniging van FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en de NVBT (Nederlands Vereniging voor Beeldende Therapie). Verder ben ik aangesloten bij de ZGVT (Zelfstandig Gevestigde Vaktherapeuten) die de kwaliteit van de vaktherapieën in de zelfstandig gevestigde praktijken waarborgen. Ik houd mij aan de richtlijnen die deze verenigingen opstellen. Daarnaast ben ik bezig met mijn registratietraject door intervisie en supervisie te volgen en door middel van bij- en nascholing.

Voordat ik de opleiding tot beeldend therapeut aan de Stenden Hogeschool heb gevolgd, heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond. Ook heb ik de post- HBO opleiding Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening afgerond. Ik heb veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met uiteenlopende hulpvragen en hun ouders. Zo heb ik een aantal jaren gewerkt in de kinderpsychiatrie op een dagbehandeling en als ouderbegeleider bij gezinnen thuis.

Met het werken bij Kinder- en Jeugdtherapie Steenwijkerland komt voor mij een lang gekoesterde droom uit. Ik wil graag kinderen die het moeilijk hebben op weg helpen door samen met ze stil te staan bij hun moeilijkheden, maar vooral ook door (opnieuw) te ontdekken waar hun krachten liggen. Ik vind het mooi om te zien hoe kinderen vaak al na een aantal sessies opbloeien doordat ze ontdekken wat ze allemaal al goed kunnen en hoe ze meer vertrouwen ontwikkelen in zichzelf om hun problemen het hoofd te kunnen bieden. Ik geniet ervan om onderdeel te mogen zijn van dit proces.

Andere disciplines: