Deze bijeenkomsten / training is gericht op preventie en vroegtijdige signalering van seksuele intimidatie en ander machtsmisbruik.

Uit het donker in het daglicht wil op deze manier een bijdrage  leveren aan preventie van Seksuele intimidatie en aan het creëren van een veilige leefwereld voor kinderen.

Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen als:
- Ik ben de baas over mezelf
- Soorten geheimen
- Herkennen van ja- en nee- gevoelens
- Inzicht krijgen in vriendschappen/relaties
- Alleen voelen
- Kritiek geven en ontvangen
- Leren om hulp te vragen
- Leren weigeren

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten. (plus intakegesprek, tussenevaluatie en eindgesprek). De kosten van deze training zijn € 400,-

Trainingen