Sociale vaardigheden hebben we nodig om met andere mensen te kunnen communiceren. Door niet alleen de sociale vaardigheden (bijvoorbeeld: luisteren, mening geven enz.) te benoemen, maar ook daadwerkelijk te ervaren kunnen de leerlingen met behulp van duidelijke opdrachten (spelenderwijs) ‘oefenen’ met die sociale vaardigheden waar ze mogelijk zelf moeite in ervaren.

In deze training worden de verschillende sociale vaardigheden besproken, ervaren en geoefend. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten. (plus intakegesprek, tussenevaluatie en eindgesprek). De kosten van deze training zijn € 400,-

Na de training is het kind zich meer bewust van zijn/haar eigen handelen. Waardoor het kind  sneller en makkelijker contact maakt met leeftijdsgenoten en/ of volwassenen.

Trainingen