Sommige kinderen zijn (door omstandigheden) sneller vatbaar voor gedrag en meningen van anderen. Ze zijn minder weerbaar en vinden het moeilijk om in het contact met anderen op te komen voor zichzelf.

Binnen deze training wordt er gewerkt vanuit de methode Rots en Water. Tijdens deze training gaat het niet enkel om de ontwikkeling van weerbaarheid, maar het is ook bedoeld om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Niet zelden wordt deze methode datn ook ingezet als anti-pestprogramma. De methode Rots en Water gaat uit van de psychofysieke didactiek: vanuit een fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt. De nadruk ligt op het vergroten van het lichaamsbewustzijn. Hierdoor worden kinderen zich meer bewust van hun emoties en eigen gedragingen. De bouwstenen van de methode Rots en Water zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. 

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten. (plus intakegesprek, tussenevaluatie en eindgesprek). De kosten van deze training zijn € 400,-

Trainingen