We leven in een samenleving waarin veel aandacht besteed wordt aan het verkrijgen van onderwijs. We leren al vroeg presteren en ons te presenteren. Op school krijgen we de kans dit zo goed mogelijk te ontwikkelen, zodat kinderen later een betere kans hebben een baan te krijgen die ook bij hen past. De meeste kinderen op school voelen zich een beetje gespannen als ze een toets, spreekbeurt etc. moeten houden. De spanning helpt hen zich goed te concentreren en beter te presteren. Voor sommige kinderen kost dit presteren en/of presenteren meer energie en loopt de spanning te hoog op.  Kinderen kunnen angstig worden om te iets te presteren of zich te presenteren. Ze zijn bang om fouten te maken. Dit wordt veelal faalangst genoemd. Zij blokkeren en kunnen niet meer laten zien wat zij kunnen. Er kunnen veel verschillende onderliggende gevoelens en gedachten zitten onder faalangst. Deze training pakt daardoor ook meerdere facetten aan van wat mogelijk achter de faalangst zit. De training richt zich op de mogelijk angst en spanning die de toetsen, spreekbeurten of andere opdrachten  met zich mee brengen. Vaak spelen gedachten hier een belangrijke rol. Er wordt gekeken wat helpt om minder tegen een toets, spreekbeurt etc.  op te zien. Door dit in een groep te oefenen en te bespreken vindt het kind erkenning en merkt het kind dat hij/zij niet de enige is die toetsen, spreekbeurten etc. eng vindt. Samen wordt er gekeken wat het kind en de anderen uit de groep helpt, zo kunnen de kinderen elkaar helpen en van elkaar leren.

Deze training bestaat uit 14 bijeenkomsten. (plus intakegesprek, tussenevaluatie en eindgesprek).

Trainingen