Bij deze informatieavond wordt ingegaan op de factoren die meespelen bij samengestelde gezinnen. Het kost veel tijd en energie om nieuwe relaties aan te gaan tussen partners, biologische ouders en de kinderen. Iedereen neemt in het nieuwe samengestelde gezin zijn eigen geschiedenis mee. Het wordt vaak onderschat hoe lastig het is om al die verschillende achtergronden in 1 gezin te herenigen. Kinderen moeten wennen aan de nieuwe ‘stiefouder’. Wat is je positie als ‘stiefouder’ en hoe bouw je een band op met je ‘stiefkinderen’? Hoe ga je om met een andere kijk op de opvoeding tussen partners en wat voor rol speelt de ‘biologische ouder op afstand’ in het gezin? Tijdens deze avond wordt ingegaan op de valkuilen en kansen voor het nieuwe samengestelde gezin. Er is tijd om onderling ervaringen uit te wisselen.

Informatieavonden: