Een scheiding tussen ouders is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis en kan grote emotionele gevolgen hebben. Een scheiding betekent voor kinderen het verlies van basisvertrouwen, verlies van 1 van de ouders in hun dagelijkse leefomgeving, intense emoties zoals onzekerheid/ angst/schuldgevoelens/ verdriet/ boosheid, praktische veranderingen zoals een verhuizing of verandering van school en het leren omgaan met eventuele nieuwe partners van hun ouders. Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat een kind goede ondersteuning krijgt na het scheiden van zijn of haar ouders. Ouders hebben hier zelf een grote, belangrijke rol in. Tijdens deze informatieavond wordt besproken op welke manier ouders hun kinderen kunnen ondersteunen tijdens het proces van de scheiding en de periode erna. Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: ‘hoe vertellen we het de kinderen?’, omgang met heftige gevoelens van je kind (schuldgevoel/ loyaliteitsgevoelens/ angst en verdriet), hoe je als ouders kunt blijven samenwerken en de omgang met nieuwe partners. Er is tijd om ervaringen onderling uit te wisselen.

Informatieavonden: