Kinderen en jongeren kunnen bij ons werken aan de volgende hulpvragen en doelstellingen:

 • oefenen met nieuw gedrag in een veilige setting (en transfer maken naar je dagelijkse leven);
 • ontdekken wat het allemaal al goed kan;
 • leren omgaan met hun beperkingen/ problemen/ spanningen;
 • emoties leren herkennen,  uiten en een plek te geven;
 • voor iets kunnen kiezen;
 • woorden vinden voor emoties;
 • structuur en ordening vinden;
 • verbeteren van de concentratie;
 • oefenen met sociaal vaardig gedrag;
 • spelen en genieten;
 • verwerken van nare gebeurtenissen;
 • acceptatie van verlies;
 • vergroten van je zelfvertrouwen;
 • je angsten overwinnen;
 • leren contact te maken met anderen;
 • leren samenwerken en samen spelen leren omgaan met conflicten;
 • leren voor jezelf op te komen en je grenzen aan te geven;
 • leren herkennen en ombuigen van gedragspatronen;
 • jezelf leren presenteren;
 • omgaan met stress of spanning;
 • minder snel boos of agressief te worden.